Uporabne informacije

Koristne povezave

Organizacije in uradi za intelektualno lastnino

Iskanje po patentnih bazah

Pred raziskavo ali najpozneje pred prijavo izuma in pripravljanjem patentne prijave priporočamo, da stanje tehnike preverite tudi v javno dostopnih patentnih bazah oziroma registrih.

Informacijske baze/registri patentov

  • ESPACENET (baza WIPO s povezavami do nacionalnih, evropskih in mednarodnih patentnih prijav oz. patentov)
  • PATENTSCOPE (baza WIPO mednarodnih patentnih prijav oz. patentov s povezavami do povezanih nacionalnih in regionalnih patentnih prijav; dostopna patentna dokumentacija v postopkih PCT)
  • EP REGISTER (baza evropskih patentov prijav in patentov; dostopna vsa patentna dokumentacija)
  • SIPO-DS (baza slovenskih patentnih prijav/patentov; dostopna objavljena patentna prijava in prevodi zahtevkov pri validiranih evropskih patentih)
  • Google Patents (ameriške patentne prijave s povezavami do povezanih PCT, EP in nacionalnih patentov)
  • Patent Lens (baza patentnih prijav; mogoče iskanje po družinah patentov, zaporedjih nukleotidov ali aminokislin, izumiteljih, citiranih avtorjih v patentih (LifeScience))

Patentne klasifikacije

Orodje za strojno prevajanje patentov

Izobraževalna gradiva

ULovimo potencial – inovacije s področij družboslovja, humanistike in umetnosti, 27. november 2020

Predstavitev z dogodka (Nina Smerdu, Dominik Bagola, Martin Lipovšek)

Konferenca Od Ideje do trga <programska oprema>, 6.-7. november 2019

Video predavanja/Video lectures:

Poslovni modeli in poti do trga (Business models and channels to market),
predavatelj: dr. Gavin Smith

Zaščita programske opreme s pomočjo patentov in drugih pravic intelektualne lastnine (Software specific IP issues),
predavatelj: dr. Jakob Valvoda

Vrednotenje in licenciranje programske opreme (Software valuation and licencing),
predavatelj: dr. Gavin Smith

Osnove odprtokodnega licenciranja,
predavatelj: Matija Šuklje

Predstavitve s predavanj:

Povzetki angleških predavanj v slovenskem jeziku:

Konferenca Od Ideje do trga <programska oprema>, 6.-7. november 2019

Predstavitve s predavanj:

Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. S klikom na “prilagodite nastavitve” lahko upravljate z njimi. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.

Prelistaj Vodnik po prenosu znanja na Univerzi v Ljubljani

Prelistaj