Študentje ste v okviru priprave zaključnih del pogosto vključeni v sodelovanje med Univerzo in gospodarskimi partnerji. Posebnost takega sodelovanja je, da je tristransko, saj ste v razmerje vključeni študentje, ki imate določene pravice in tudi obveznosti. Ker ima vsaka stran v tem sodelovanju svoj namen in cilj (za študenta je to predvsem izdelava pisnega zaključnega dela študija in zaključek študija na UL), je pred vsakim takim sodelovanjem priporočljivo skleniti tripartitno pogodbo med Univerzo v Ljubljani, gospodarskim partnerjem in študentom.

V tripartitnih pogodbah se med drugim določi naslednje:

  • avtorsko pravico na zaključnem delu ima študent

S tem ko študent izdela pisno zaključno delo, ustvari avtorsko delo, na katerem po samem zakonu pridobi tudi avtorsko pravico. Po pravilih Statuta Univerze v Ljubljani mora del te pravice prenesti na Univerzo v Ljubljani.

  • zaključno delo mora biti v celoti objavljeno

Zaključna naloga je v tiskani obliki dostopna v knjižnici članice Univerze v Ljubljani, Narodni in univerzitetni knjižnici ter v elektronski obliki v Repozitoriju Univerze; prav tako so javni zagovori zaključnih del. Le izjemoma se lahko odobri začasna nedostopnost dela v omejenem časovnem obdobju. Zaradi tega ni priporočljivo, da pisna zaključna dela študija vsebujejo informacije in podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost za industrijskega partnerja.

  • komu pripadajo rezultati raziskav, opisani v zaključnem delu, in kdo jih ima pravico upravljati

Zaključno delo je treba ločiti od samih raziskovalnih rezultatov, ki so opisani v delu in so lahko predmet varstva različnih pravic intelektualne lastnine, ki lahko v celoti ali delno pripadajo komu drugemu.

Zaključno delo lahko vsebuje izum, k nastanku katerega so prispevali študent, industrijski partner in tudi mentor ali drugo osebje na članici. Prispevki niso nujno le intelektualni, lahko so tudi v drugi obliki (denarni, materialni, odstop opreme itd.). Vse te prispevke stranke ovrednotijo in se dogovorijo o delitvi imetništva na izumu oziroma o drugi obliki inovacije, vključene v zaključno delo. O pravici upravljanja in pravicah uporabe izuma se stranke dogovorijo s posebno pogodbo. Če rezultati raziskav niso pravno varovani in so javno dostopni, ima industrijski partner (hkrati pa seveda tudi tretje osebe) pravico neomejeno uporabljati te rezultate.

  • obveznost pravnega zavarovanja rezultatov pred objavo zaključnega dela (zagovor)

Pred zagovorom zaključnega dela (torej pred javnim razkritjem) je pomembno poskrbeti za pravno zavarovanje izuma oziroma druge inovacije, vključene v zaključno delo. Ker vam pri tem pomagamo v Pisarni, je priporočljivo, da nas o svojem zaključnem delu in njegovem zagovoru čim prej obvestite. Če pravnega zavarovanja izuma pred objavo zaključnega dela ni mogoče zagotoviti, je izjemoma mogoče zaprositi za začasno nedostopnost zaključnega dela v skladu s Pravilnikom o preverjanju podobnosti in začasni nedostopnosti vsebine.

Zgornje informacije vam lahko smiselno pomagajo tudi pri morebitnih drugih dejavnostih, ki so del vaših študijskih obveznosti (npr. seminarske naloge, tekmovanja).

Stopite v stik z nami

ipr@uni-lj-si

Raziščite ponudbo Kariernih centrov UL

Karierni centri

Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. S klikom na “prilagodite nastavitve” lahko upravljate z njimi. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.

Prelistaj Vodnik po prenosu znanja na Univerzi v Ljubljani

Prelistaj