Spodbujanje podjetništva

Na Univerzi v Ljubljani spodbujamo podjetništvo in ustanavljanje novih podjetij. Verjamemo, da je to eden izmed boljših načinov, da ideja zaživi na trgu. Pri tem vam želimo pomagati preko Pisarne za prenos znanja. Zato vam podajamo nekaj smernic, ki vam bodo pomagale pri prehodu na podjetniško pot.

Kaj je odcepljeno/spin-out podjetje?

Izraz odcepljeno oziroma spin-out podjetje uporabljamo za podjetje, ki ga ustanovi en ali več zaposlenih na Univerzi v Ljubljani. Nameni odcepljenega podjetja so nadaljnji razvoj in trženje znanja, nastalega v okviru zaposlitve na Univerzi, in prenos na novo podjetje bodisi s podelitvijo licence ali prodajo pravic intelektualne lastnine.

Včasih je ustanovitev spin-out podjetja najboljši način prenosa znanja v gospodarstvo. Univerza v Ljubljani spodbuja ustanavljanje tovrstnih podjetij, saj menimo, da je to dober način prenosa znanja v industrijsko rabo.

Kako ti Pisarna in LUI pomagata na začetku tvoje podjetniške poti?

Vloga Pisarne za prenos znanja

Posvet o podjetniški ideji

Osnovno svetovanje pred vstopom na podjetniško pot

Priprava soglasij za ustanovitev podjetja

Pomoč pri pripravi poslovnega modela

Priprava licenčnih in drugih pogodb

Kratka in učinkovita izobraževanja s področja marketinga, financ in vodenja podjetja

Pravno varstvo in razvoj intelektualne lastnine

Mentorska pomoč pri razvoju in rasti podjetja

Povezovanje z gospodarstvom

Najem prostorov, pisarn in konferenčnih sob

Mreženje z drugimi podjetniki, investitorji in razvijalci, sanjači itd.

Kako uresničim svojo podjetniško idejo?

Vsaka poslovna ideja še ni nujno tudi dobra poslovna priložnost. Zato je pred začetkom izvedbe vsake ideje potrebno preveriti njeno izvedljivost in tržni potencial. Vaša poslovna ideja bo postala poslovna priložnost, ko boste ugotovili, da:

  • je lahko dolgoročno tržno uspešna,
  • je edinstvena,
  • jo je mogoče izvesti in
  • je konkurenca ne more brez težav posnemati.

Pri tem si lahko pomagate tako, da opravite tržno raziskavo, analizo obstoječih ponudnikov, predstavite svojo poslovno idejo drugim raziskovalcem (vendar v pogojih zaupnosti) in se posvetujete z ljudmi, ki so strokovni in nepristranski (v pogojih zaupnosti).

Ali za uresničitev podjetniške ideje potrebujem tudi ekipo?

Z večanjem števila sodelujočih pri vašem projektu si lahko močno povečate možnosti za uspeh vaše ideje. A če za sodelovanje ne izberete pravih ljudi, lahko ti postanejo ovira. Izredno pomembno je število članov vaše ekipe. Idealno število ljudi, ki naj bi sestavljali dobro start-up ekipo, je v povprečju ocenjeno med 4 in 5 članov. Ekipo zatem širite skladno z rastjo podjetja. Še vedno pa lahko sodelujete z zunanjimi sodelavci s kompetencami, ki jih vi potrebujete.

Uspešni direktorji se strinjajo, da je natančna razdelitev dela in nalog posameznih članov ekipe nujna za dobro delovanje ekipe. A ključ za doseganje najboljših rezultatov in dobro delovanje ekipe je skupen vsem dobrim ekipam; sodelovanje, dobra medsebojna komunikacija in stalen pretok informacij.

Ko boste ustanavljali spin-out podjetje vam svetujemo, da v zgodnji fazi izberete vodjo projekta oz. ekipe. To je lahko raziskovalec, eden izmed izumiteljev ali izbrani direktor.

Kdo mi lahko pomaga na podjetniški poti?

Pisarna za prenos znanja

Pomembna vloga Pisarne je spodbujanje podjetništva na Univerzi in pomoč na samem začetku podjetniške poti.

Ljubljanski univerzitetni inkubator

Poslanstvo Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja (LUI) je biti »osebni trener podjetništva«, ki podjetnikom in vsem, ki želijo to postati, pomaga, da preizkusijo in uresničijo svoje ideje na trgu. Posvečajo se dvigovanju podjetniške zavesti in podjetniškega znanja, tako v univerzitetnem kot tudi širšem okolju.

Podporo podjetništvu, preko svetovanj usposabljanj in drugih oblik pomoči, nudijo tudi:

Kako pridobim kapital za start-up podjetje?

V sklopu financiranja se lahko v Sloveniji prijavite tudi na različne oblike državne pomoči, ki se dodeljujejo preko javnih razpisov.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije pripravlja politiko in izvaja programe ter ukrepe za promocijo podjetništva. Poleg Ministrstva pa programe izvaja Slovenski podjetniški sklad.

Slovenski podjetniški sklad (SPS)

SPS vsako leto razpisuje državne pomoči za razvojno-širitvene naložbe malih in mikropodjetij v Sloveniji. Sklad je v “Programu mladi” oblikoval ponudbo produktov za mlada, inovativna podjetja. Ti produkti spremljajo podjetje od zagona oziroma začetka razvoja produkta do preverjanja tržnega potenciala, vstopa na trg in širitve na nove trge.

Med najbolj prepoznanimi so tako spodbude za razvoj produkta P2, za vstop na trg SK75, SK 200 ter mikrokrediti namenjeni nadaljnji rasti podjetja. Več o aktualnih razpisih si lahko preberete na njihovi spletni strani.

Poleg SPS vam podporo pri financiranju in razvoju podjetja nudijo tudi:

Poleg zgoraj omenjenih možnosti pridobivanja kapitala pa je treba omeniti tudi subvencije in druge oblike finančnih podpor:

V Pisarni za prenos znanja smo v stikih z mednarodnimi investitorji in investicijskimi skladi, specializiranimi za različna področja. Raziskovalce s potencialnimi inovacijami lahko povežemo z njimi in vzpostavimo stik za potencialno sodelovanje.

Kaj je poslovni načrt in kako ga napisati?

Poslovni načrt je dokument, s katerim boste preverili ustreznost svoje podjetniške ideje, opredelili vizijo podjetja, poslanstvo in cilje ter določili strategijo poslovanja. Za pisanje poslovnega načrta je potrebno dobro poznavanje problema, katerega rešujete z vašo poslovno idejo, poznavanje rešitve ter tudi financ in trženja. Pri tem si lahko pomagate s tako imenovanimi poslovnimi modeli. Ti omogočajo nastavitev mehanizma, preko katerega podjetje pridobiva denar.

Trenutno najbolj aktualen poslovni model se imenuje vitki okvir ali »Lean canvas model«. Obsega le eno stran in ga lahko sproti tudi prilagajate. V njem jedrnato zapišete bistvo svojega produkta. Največji problem novonastalih podjetij je ta, da se preveč fokusirajo na produkt, ostale točke pa pogosto zanemarjajo. Naloga novih podjetij ni samo obvladati produkta, ampak zagotoviti tudi prehod na trg in komercializacijo.

Vitki okvir in opis ključnih točk poslovnega modela si lahko prenesete na tej povezavi.
Podrobno so te točke opisane tudi v e-knjigi Delaj vitko.

Kako ustanovim podjetje?

Ko ste opravili raziskavo trga in preverili, ali je vaša podjetniška ideja primerna za izvedbo, se je treba soočiti z ustanovitvijo podjetja. Ustanovitev podjetja (s. p. ali enostavnega d.o.o.) lahko opravite na eni izmed fizičnih SPOT točk ali preko spleta. Če bi želeli ustanoviti večosebno družbo z omejeno odgovornostjo, pa postopek ustanovitve opravite pri notarju.

Ko se začnete odločati o ustanovitvi podjetja, je smiselno pogledati razlike med poslovnimi oblikami podjetij.

Kako uredim razmerje med Univerzo in odcepljenim podjetjem?

Univerza v Ljubljani si prizadeva gojiti kulturo inovativnosti, odprtosti, povezovalnosti in nagnjenosti k tveganju, ki ga prinaša podjetniška pot. Zaposleni, ki ustanavljate podjetje, morate pred tem pridobiti soglasje Univerze, novonastalo podjetje pa pridobiti dovoljenje za uporabo univerzitetnega znanja s podpisom licenčne pogodbe oz. pogodbe o prenosu pravic intelektualne lastnine.
Za več informacij stopite v stik z nami.

Ali potrebujem soglasje za ustanovitev odcepljenega podjetja?

Če nameravate ustanoviti odcepljeno podjetje in v njem opravljati poslovodno funkcijo ali funkcijo prokurista, morate prek Pisarne za prenos znanja pridobiti soglasje Univerze in članice, na kateri opravljate delo. Postopek izdaje soglasja se začne z izpolnitvijo obrazca za ustanovitev odcepljenega podjetja.
Univerza in članica podata soglasje za ustanovitev odcepljenega podjetja, če dejavnost, ki jo bo podjetje opravljalo, ne pomeni konkurence za Univerzo.

Preberite si več o »izogibanju nasprotju interesov in pogojih za opravljanje dela izven UL«.

Ali lahko hkrati opravljam delo na Univerzi in v odcepljenem podjetju?

Zaradi potencialnega navzkrižja interesov ni zaželeno, da bi zaposleni poleg zaposlitve na Univerzi hkrati v odcepljenem podjetju opravljali delo, ki je po naravi ali vsebini podobno delu, ki ga opravlja na UL (npr. raziskovalno delo ali strokovno svetovanje na tematikah, ki so sorodne tistim, ki jih opravlja v okviru zaposlitve na Univerzi).

Če želite opravljati tako delo v spin-out podjetju in se v njem zaposliti, lahko z Univerzo sklenete dogovor o suspenzu pogodbe o zaposlitvi. Tako ostanete v delovnem razmerju, pravice iz delovnega razmerja pa vam za dogovorjeni čas mirujejo. S tem se za vas zmanjša tveganje, saj imate možnost, da se lahko po preteku dogovorjenega obdobja vrnete na delovno mesto na Univerzi.

Če ohranite zaposlitev na Univerzi in ste hkrati lastnik podjetja oziroma v njem opravljate poslovodno funkcijo, se morate v skladu s Pravilnikom o izogibanju nasprotju interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani držati pravil, ki jih podrobneje opisujemo v Vodniku.

Stopite v stik z nami

ipr@uni-lj.si

Izvedite več o prenosu znanja na UL

Vodnik

Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. S klikom na “prilagodite nastavitve” lahko upravljate z njimi. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.

Prelistaj Vodnik po prenosu znanja na Univerzi v Ljubljani

Prelistaj