Pravno varstvo in komercializacija

V spodnjih 10 korakih na kratko povzemamo pot od ideje do prodora na trg.

1

Ideja

Opazovanja in poskusi med raziskavo velikokrat pripeljejo do odkritij in izumov. Izum je rešitev nekega tehničnega problema, ki je lahko izražena kot izdelek ali postopek. Velikokrat k odkritju ali izumu prispeva več oseb hkrati. Na poti do komercializacije morate raziskovalci preveriti tudi stanje tehnike in opraviti raziskavo trga ter se tako prepričati, ali je ideja zares nova in inovativna.

Več o intelektualni lastnini

2

Obvestilo o službenem izumu

Obvestilo Pisarni o službenem izumu je prvi korak na poti prenosa znanja. Poleg novih izumov je Pisarno treba obvestiti tudi v primeru novih računalniških programov in drugega know-howa, kadar izkazujejo industrijsko oziroma tržno uporabljivost. Pisarna pomaga pri oceni tržnega potenciala vaših rezultatov, svetuje glede razkritja službenega izuma in vam pojasni proces pravnega zavarovanja.

Kdo? Če je k nastanku izuma pripomogla oseba, ki je:

  • bodisi v delovnem razmerju na Univerzi v Ljubljani;
  • bodisi z Univerzo v Ljubljani v drugem pogodbenem razmerju (gostujoči učitelj, sodelavci na projektih itd.);
  • bodisi študent, če gre za rezultat njegovega dela pri izvajanju študijskih obveznosti na Univerzi v Ljubljani oziroma je pri tem uporabljal sredstva Univerze v Ljubljani.

V obrazcu za prijavo izuma svoj izum v celoti predstavite, da lahko tudi mi čim bolj celovito ocenimo potencial in možnosti komercializacije.

Kako? Obrazec naslovite na Pisarno za prenos znanja, tako da ga:

  • pošljete Pisarni s priporočeno pošto (Pisarna za prenos znanja, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana) s pripisom ZAUPNO – NE ODPIRAJ!;
  • pošljete po e-pošti na ipr@uni-lj.si (v tem primeru je treba obrazec naknadno poslati tudi po redni pošti, saj ga morajo lastnoročno podpisati vsi izumitelji/raziskovalci) ali
  • osebno prinesete v Pisarno.
Več o intelektualni lastnini

3

Prevzem službenega izuma

Kaj je službeni izum? Gre za izum:

  • ki ga ustvari izumitelj med trajanjem delovnega razmerja pri Univerzi v Ljubljani pri izpolnjevanju pogodbe o zaposlitvi oz. pri izpolnjevanju nalog, ki jih zahteva Univerza ali se zahtevajo na podlagi posebne pogodbe, sklenjene med izumiteljem in Univerzo ali članico Univerze (neposredni službeni izum);
  • ki je ustvarjen pri opravljanju poklica, če so k nastanku izuma pretežno pripomogle izkušnje, ki jih je izumitelj pridobil na delovnem mestu ali z uporabo sredstev, ki mu jih je Univerza dala na razpolago (posredni službeni izum).

Kakšen je postopek prevzema?

Na podlagi izpolnjenega obrazca za prijavo izuma Pisarna pripravi oceno potenciala izuma, tako z vidika pravnega zavarovanja s pravicami industrijske lastnine kot tudi njegov tržni potencial. Za tem svojo strokovno oceno izuma poda še članica, nato pa ga obravnava Komisija za inovacije Univerze v Ljubljani. Če izum izkazuje potencial, rektor izda sklep o prevzemu izuma. Opisan postopek je podrobneje urejen v Pravilniku o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na Univerzi v Ljubljani.

Več o intelektualni lastnini

4

Pravno varstvo

Pravno varstvo intelektualne lastnine s patentom oziroma z drugimi pravicami intelektualne lastnine je ključno za prenos inovacij na trg in spodbujanje nadaljnjega inoviranja. Pisarna glede na predlog Komisije za inovacije in skupaj s patentnim zastopnikom oblikuje strategijo pravnega zavarovanja. Izbrani patentni zastopnik v sodelovanju z izumiteljem pripravi patentno prijavo in poskrbi za vložitev na želeni patentni urad.

Pomembno: pred vložitvijo patentne prijave izuma ne razkrivajte javnosti (objava članka, zagovor naloge, predstavitev na konferenci, predavanju itd.), saj tako ne bo več izpolnjeval pogoja novosti, nujno potrebnega za pridobitev patenta.

Več o intelektualni lastnini

5

Prototip in potrditev koncepta

Idejo je treba preizkusiti z določenimi testi, ki potrdijo, da vaša tehnologija zares deluje, oziroma potrditi z delujočim prototipom. Šele takrat postane zares zanimiva za poslovne partnerje. S tem se močno poveča možnost za uspešno trženje.

Če iščete financiranje za vaš prototip oziroma potrditev koncepta, si oglejte priložnosti, ki jih ponuja Inovacijski sklad UL.

Več o intelektualni lastnini

6

Iskanje poslovnega partnerja

V Pisarni si prizadevamo, da vsak nov izum zaživi v praksi. Za izdelek ali tehnologijo, zavarovano s pravicami intelektualne lastnine, skušamo najti ustreznega poslovnega partnerja (s pripravo »pitchev«, tehnoloških ponudb in njihovo objavo na naši spletni strani itd.). Ta bo izum primerno tržno izkoristil in s tem ustvaril dodano vrednost na trgu. Včasih lahko iskanje partnerja traja tudi nekaj mesecev ali celo let, odvisno od stanja na trgu in pripravljenosti podjetij za investiranje. Vaša aktivna vključenost lahko močno skrajša proces iskanja.

Več o intelektualni lastnini

7

Pogodbeni prenos ali odcepljeno podjetje

Ko identificiramo partnerja za prenos izuma v prakso, se skupaj z vami dogovorimo za obliko prenosa, ki ustreza obema partnerjema. Bodisi je to licenčna pogodba bodisi prenos pravic intelektualne lastnine. V primerih, ko za vaš produkt ali storitev obstaja poslovna priložnost in ste se sami pripravljeni podati na podjetniško pot, se lahko odločite tudi za ustanovitev odcepljenega podjetja.

Več o intelektualni lastnini

8

Nadaljnji razvoj in komercializacija

Univerzitetne tehnologije in izumi so pogosto v začetnih fazah razvoja. Izbrani partner ali novoustanovljeno odcepljeno podjetje poskrbi za nadaljnji razvoj tehnologije in prispeva ključne sestavine za uspeh – to so čas, denar in ljudje.

Več o intelektualni lastnini

9

Inovacijski prihodek

S prihodkom iz licenčne pogodbe ali pogodbe o prenosu pravic intelektualne lastnine se najprej pokrijejo stroški zavarovanja intelektualne lastnine (npr. pristojbina za patentno prijavo, stroški storitev patentnega zastopnika). Preostanek se razdeli med izumitelje, članico in Univerzo, in sicer po naslednjem ključu: 10–30 % Univerza, 30–50 % članica Univerze in 40 % izumitelj(i). Del prihodka, ki ga prejme Univerza, je namenjen razvoju in širitvi aktivnosti v zvezi s prenosom univerzitetnega znanja v gospodarstvo.

Več o intelektualni lastnini

10

Prihodnje raziskave in razvoj

Prostora za tehnološki napredek je vedno dovolj, zato ne gre za vrnitev na začetek istega procesa. Doseženi tržni uspeh in finančni priliv, ki ga ta prinaša, predstavljata tudi spodbudo za nadaljevanje raziskovanja in iskanja novih ali boljših rešitev (v tem primeru govorimo o tehničnih izboljšavah) za nove ali že znane tehnične probleme.

Več o intelektualni lastnini

"Moj prvi kontakt s prijetno ekipo Pisarne za prenos znanja je bil povsem naključen in nepričakovan. Kljub temu pa mi odtlej predstavlja močno podporo tako pri promociji naših inovacij kot tudi pri stikih s potencialnimi novimi partnerji. Po mojem mnenju so za raziskovalce, ki niso vešči v poslovnih stikih in delu s pogodbami (mednje nedvomno spadam tudi sam) nepogrešljivi. Poleg tega spodbud in idej iz Pisarne za prenos znanja očitno nikdar ne zmanjka. Včasih me je to zapeljalo izven moje cone udobja, vendar po drugi strani konkretno izboljšalo moj način dojemanja in razumevanja sveta izven zavetja raziskovalnega laboratorija."
dr. Urban Rudež
»M SORA že vrsto let sodeluje z raziskovalci iz Univerze v Ljubljani na številnih področjih; pri temeljnih raziskavah, skupnih slovenskih in evropskih projektih, diplomah, konferencah in člankih. Sodelovanje nam omogoča dostop do znanja, ki ga v podjetju nimamo. S partnerji, s katerimi sodelujemo, smo izredno zadovoljni, prav tako z uspehi naših skupnih projektov.«
M SORA d.d.
»Storitve, ki jih nudi Pisarna za prenos znanja Univerze v Ljubljani, priporočamo vsem partnerjem, raziskovalcem in fakultetam, ki se ukvarjajo z znanostjo, inovacijami, idejami. Le skupaj lahko prodremo od ideje do gospodarstva.«
prof. dr. Borut Štrukelj
»Najbolj všeč mi je pri Pisarni za prenos znanja njena proaktivnost: aktivno išče partnerje in rešitve ter kliče nas, raziskovalce, ko te najde.«
prof. dr. Blaž Zupan
»Sam vidim Pisarno za prenos znanja kot izjemno pomemben vezni člen med univerzo in gospodarstvom in bi vsakemu raziskovalcu z inovacijami priporočal sodelovanje s pisarno, saj s tem pridobite dodatno možnost za razširitev vašega koncepta inovacije in zaščite le te.«
asist. dr. David Antolinc
»Pri sodelovanju s Pisarno za prenos znanja mi je bila najbolj všeč njihova odzivnost, organiziranost, visoka strokovnost in prijaznost. Sodelovanje bi priporočila tudi drugim raziskovalcem in podjetjem, ker je njihovo znanje in pomoč pri zaščiti intelektualne lastnine izjemnega pomena.«
asist. dr. Jelena Vasiljević
"Pisarna za prenos znanja Univerze v Ljubljani deluje izrazito proaktivno. Na vlogo takoj odzove, sama išče partnerje, aktivno predlaga izboljšave in ustvarja povezave. To je pisarna, ki smo jo res potrebovali in smo z rezultati izjemno zadovoljni."
prof. dr. Borut Štrukelj
“Pisarno za prenos znanja odlikujejo strokovnost, odzivnost in iskrena želja po razvoju področja prenosa znanja na UL. Menim, da bi morali prav vsi na Univerzi poznati ključne procese, ki jih Pisarna izvaja.“
prof. dr. Andrej Kos
“Pisarna nam od preliminarnega osnutka rezultatov do končne izvedbe zaščite patenta ali prenosa do uporabnikov nudi znanja in storitve, ki jih kot raziskovalci zelo potrebujemo, a jih nismo vešči.“
prof. dr. Borut Štrukelj
“Pisarna je izkazala visoko strokovnost, izredno učinkovitost in pripravljenost na pomoč v vsakem trenutku, ko smo to potrebovali. Omogočili so nam nekaj, za kar sem mislila, da je praktično nemogoče.“
prof. dr. Kristina Sepčič

Stopite v stik z nami

ipr@uni-lj.si

Izvedite več o prenosu znanja na UL

Vodnik

Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. S klikom na “prilagodite nastavitve” lahko upravljate z njimi. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.

Prelistaj Vodnik po prenosu znanja na Univerzi v Ljubljani

Prelistaj