Obrazci

Informacije in pojasnila o internih postopkih na Univerzi v Ljubljani, patentnih postopkih ter obrazci za izumitelje in članice so na voljo tudi na Intranetu (dostop samo zaposlenim na Univerzi v Ljubljani).

Koristne povezave

Organizacije in uradi za intelektualno lastnino

Iskanje po patentnih bazah

Pred raziskavo ali najpozneje pred prijavo izuma in pripravljanjem patentne prijave priporočamo, da stanje tehnike preverite tudi v javno dostopnih patentnih bazah oziroma registrih.

Informacijske baze/registri patentov

  • ESPACENET (baza WIPO s povezavami do nacionalnih*, evropskih in mednarodnih patentnih prijav oz. patentov)
  • PATENTSCOPE (baza WIPO mednarodnih patentnih prijav oz. patentov s povezavami do povezanih nacionalnih in regionalnih patentnih prijav; dostopna patentna dokumentacija v postopkih PCT)
  • EP REGISTER (baza evropskih patentov prijav in patentov; dostopna vsa patentna dokumentacija)
  • SIPO-DS (baza slovenskih patentnih prijav/patentov; dostopna objavljena patentna prijava in prevodi zahtevkov pri validiranih evropskih patentih)
  • Google Patents (ameriške patentne prijave s povezavami do povezanih PCT, EP in nacionalnih patentov)
  • Patent Lens (baza patentnih prijav; mogoče iskanje po družinah patentov, zaporedjih nukleotidov ali aminokislin, izumiteljih, citiranih avtorjih v patentih (LifeScience))

Patentne klasifikacije

Orodje za strojno prevajanje patentov

Zakonodaja

Intelektualna lastnina

Celoten seznam zakonodaje s področja pravic intelektualne lastnine je dostopen na spletnih straneh Urada RS za intelektualno lastnino.

Raziskovalno in razvojno delo

Avtorska pravica

Prelistaj Vodnik po prenosu znanja na Univerzi v Ljubljani

Prelistaj