Prenos znanja v gospodarstvo je strateško poslanstvo Univerze v Ljubljani

Pisarna za prenos znanja Univerze v Ljubljani je most med raziskovalno in gospodarsko sfero. Po eni strani smo podpora raziskovalcem in študentom, ki imajo ideje in potencialne inovacije, po drugi strani pa vstopna točka za podjetja, ki iščejo tehnologije in znanje ali projektna partnerstva.

Naša glavna naloga je spodbujanje in podpora različnim oblikam prenosa znanja v gospodarstvo in s tem v širšo družbo. Pisarna za prenos znanja je služba Univerze v Ljubljani, ki pokriva naslednja področja:

Sodelovanje z gospodarstvom

Smo vstopna točka za podjetja in organizacije, ki si želijo sodelovati z Univerzo v Ljubljani. Prizadevamo si namreč h komercializaciji univerzitetnega znanja, k razvojno-raziskovalnemu sodelovanju, podjetja pa lahko povežemo s pravimi partnerji na naših članicah (23 fakultet in 3 akademije) ter poiščemo pravo znanje in raziskovalno infrastrukturo.

Pravno varstvo intelektualne lastnine

Vsi načini prenosa znanja so trdno povezani z intelektualno lastnino. V Pisarni skrbimo za formalne postopke prevzema službenih izumov ter za pravno varstvo izumov in drugih oblik univerzitetnega znanja. S tem univerzitetno znanje zavarujemo pred nepooblaščeno uporabo s strani tretjih oseb, s čimer ohranjamo konkurenčno prednost na trgu.

Komercializacija intelektualne lastnine

V Pisarni stremimo k temu, da vsak nov izum zaživi tudi v praksi. Za izdelek ali tehnologijo najdemo ustreznega partnerja v gospodarstvu, ki bo izum tržno izkoristil in mu ustvaril dodano vrednost na trgu.

Spodbujanje podjetništva in ustanavljanje odcepljenih podjetij

Ustanavljanje odcepljenih podjetij in start-up podjetij je pomembna oblika prenosa znanja v gospodarstvo. K temu raziskovalce spodbujamo, ko njihov produkt ali storitev pomenita popolno novost ali ko imajo podjetniško žilico in so se sami pripravljeni podati na podjetniško pot.

Naše storitve za zaposlene in študente

 • pomagamo pri prepoznavanju potencialnih inovacij;
 • svetujemo glede patentibilnosti;
 • vodimo postopke prevzema službenih izumov;
 • svetujemo pri strategiji pravnega varstva intelektualne lastnine;
 • vodimo postopke za pridobitev patenta oz. drugih pravic industrijske lastnine;
 • pomagamo pri promociji in iskanju industrijskih partnerjev;
 • vodimo pogajanja o sklenitvi pogodb o prodaji oz. licenciranju pravic intelektualne lastnine;
 • pomagamo pri ustanavljanju odcepljenih (spin-out) podjetij v sodelovanju z Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem (LUI);
 • nudimo pravno pomoč pri sestavljanju razvojno-raziskovalnih pogodb;
 • izvajamo izobraževanja o pravnem varstvu in trženju intelektualne lastnine;
 • ozaveščamo zaposlene na Univerzi v Ljubljani o pomenu intelektualne lastnine.

Naše storitve za gospodarstvo

 • poiščemo ustrezno strokovno znanje ali tehnologijo;
 • promoviramo razvojne izzive podjetja med raziskovalci;
 • poiščemo ustrezno raziskovalno infrastrukturo.

O projektu konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo – KTT (2017-2022)

Univerza v Ljubljani je bila izbrana na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za spodbujanje dejavnosti prenosa znanja prek delovanja pisarn za prenos tehnologij, ki ga delno financirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 1 Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij.

Namen projekta je spodbuditi krepitev povezav in sodelovanja med javnimi raziskovalnimi organizacijami (JRO) in gospodarstvom ter krepitev kompetenc pisarn za prenos tehnologij (TTO), raziskovalcev in podjetij. Namen projekta je, da se krepi komercializacija že razvitih znanstvenih rešitev ter spodbudi povpraševanje in krepitev razvojnih kompetenc. Tako se spodbudi proces prenosa znanstvenih odkritij iz JRO v podjetje z namenom nadaljnjega razvoja in komercializacije, kar pomeni prenos v javno korist in gospodarsko izrabo za povečanje družbene blaginje in vpliva na ustvarjanje nove vrednosti. Namen projekta je, da postanejo že razvite tehnologije širši javnosti in gospodarskim subjektom bolj dostopne, torej, da se podrobneje predstavijo dejavnost prenosa znanja in tehnologij ter aktivnosti konzorcija in partnerjev, združijo vsi deležniki pri procesu prenosa znanja in tehnologij ter ponudi skupen pregled ponudbe slovenskih JRO za podjetja.

V okviru projekta so se pisarne za prenos tehnologij z Univerze v Ljubljani, Instituta Jožef Štefan, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Nacionalnega inštituta za biologijo, Kemijskega inštituta Slovenije, Kmetijskega inštituta ter Fakultete za informacijske študije v Novem Mestu združile v konzorcij, da lahko tako nudijo kakovostno, učinkovito in strokovno podporo raziskovalcem in podjetjem v Sloveniji.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. S klikom na “prilagodite nastavitve” lahko upravljate z njimi. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.

Prelistaj Vodnik po prenosu znanja na Univerzi v Ljubljani

Prelistaj