14.09.2021

Razpis EUIPO – nepovratna sredstva za znamke in modele

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) je odprl razpis za mala in srednja podjetja (MSP), ki želijo zavarovati svoje znamke in modele prek nacionalnih, regionalnih in/ali evropskih sistemov za intelektualno lastnino.

Do konca septembra je odprt razpis EUIPO, ki ga v okviru sklada za pomoč MSP “Ideas Powered for Business SME Fund” sofinancirata Evropska komisija in Urad EU za intelektualno lastnino (EUIPO). 

Mala in srednja podjetja s sedežem v Sloveniji lahko pridobijo nepovratna sredstva za osnovno pristojbino za prijavo znamk in modelov pri uradu za intelektualno lastnino v kateri koli državi članici EU, Uradu Beneluksa za intelektualno lastnino in/ali EUIPO v višini 50 % osnovne prijavne pristojbine. Skupni znesek, ki ga je mogoče dodeliti posameznemu MSP, je omejen na 1.500 EUR.

Informacije glede prijave na razpis EUIPO so na voljo pri informacijskem centru EUIPO

Pogoji za oddajo vlog in druge pomembne informacije o skladu za pomoč MSP so objavljeni na spletni strani sklada za pomoč MSP.

Za več informacij in pomoč glede prijave znamke in modela v Sloveniji à 01 620 31 01 ali sipo@uil-sipo.si.

Prelistaj Vodnik po prenosu znanja na Univerzi v Ljubljani

Prelistaj