BLOG: Od prenosa znanja k valorizaciji univerzitetnega znanja

Prenos znanja ali valorizacija znanja? Potato potahto? V obeh primerih gre za proces