16.02.2021

Ustanovitev delovne skupine za podporo prenosu znanja

Na seji Rektorske konference Republike Slovenije so rektorji potrdili pobudo za ustanovitev nove delovne skupine za podporo prenosu znanja in gradnjo inovacijske skupnosti.

Slovenija pri prenosu znanja iz akademske sfere v gospodarstvo zaostaja za najrazvitejšimi državami Evropske unije glede na uvrstitev na »European innovation scoreboard«. Na Univerzi v Ljubljani se zavedamo pomembnosti prenosa znanja, zaradi česar je krepitev tega področja pomemben del naše strategije. Naš cilj je postaviti prenos znanja ob bok znanstveni odličnosti Univerze.

S tem namenom je prorektorica za področje prenosa znanja prof. dr. Tanja Dmitrović 29. januarja na Rektorski konferenci RS predstavila pobudo za novo delovno skupino, ki so jo rektorji tudi potrdili. Glavne naloge delovne skupine bodo:

  • povezava razvojno-raziskovalnih institucij in zagotavljanje sistemske podpore dejavnosti prenosa znanja v Sloveniji, 
  • uskladitev ukrepov vladnih teles in organov,
  • priprava smernic in podlag za pospeševanje ustanavljanja odcepljenih podjetij na Univerzah.

To je pomemben korak za področje prenosa znanja v Sloveniji, ki bo povezal različne deležnike inovacijske skupnosti ter Pisarnam za prenos tehnologij in znanja omogočil še boljše delovanje v prihodnosti.

Prelistaj Vodnik po prenosu znanja na Univerzi v Ljubljani

Prelistaj