Vseživljenjska

izobraževanja

Na 23 fakultetah in 3 akademijah Univerze v Ljubljani vsakodnevno nastajajo neverjetni tehnološki napredki in kreativne rešitve. Naši vrhunski raziskovalci posedujejo strokovna znanja in ekspertize z najrazličnejših področij.

Iščete izobraževanja zase oz. za vaše zaposlene? Pobrskajte po bazi izobraževanj, ki jih zainteresirani javnosti nudi Univerza v Ljubljani. Za vsa nadaljnja vprašanja pa stopite v stik z nami.

Filozofska fakulteta
Vzgoja in izobraževanje

Programi, ki omogočajo kontinuiran profesionalni razvoj strokovnih delavcev v vzgoji…

Programi, ki omogočajo kontinuiran profesionalni razvoj strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, usposabljanje za izvajanje novih javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja in doseganje ciljev novih učnih načrtov, nenehno posodabljanje disciplinarnega, strokovnega in profesionalnega znanja, seznanjanje z učinkovitimi vzgojno-izobraževalnimi praksami in uspešnimi pristopi za profesionalno obvladovanje vzgojno-izobraževalnega procesa ter povečanje njegove učinkovitosti.

Kontakt: cpi@ff.uni-lj.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Profesionalno usposabljanje

Medicinska fakulteta
Medicina. Medicinske tehnologije

Podiplomski tečaji s področja medicine. …

Podiplomski tečaji s področja medicine.

Kontakt: dekanat@mf.uni-lj.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Podiplomski tečaji

Pedagoška fakulteta
Pedagoško usposabljanje

Programi za izpopolnjevanje: biologija, fizika, gospodinjstvo, kemija, tehnika in tehnologija,…

Programi za izpopolnjevanje: biologija, fizika, gospodinjstvo, kemija, tehnika in tehnologija, pedagoško-andragoško izobraževanje, predšolska vzgoja, angleščina, čustvene in vedenjske težave, delo z otroci s posebnimi potrebami, muzejsko-pedagoško izpopolnjevanj, izpopolnjevanje iz naravoslovja

Kontakt: permanentno@pef.uni-lj.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Strokovna izobraževanja

Pedagoška fakulteta
Pedagogika

Programi profesionalnega usposabljanja: Delo z glasbeno nadarjenimi. Didaktične igre v…

Programi profesionalnega usposabljanja: Delo z glasbeno nadarjenimi. Didaktične igre v naravoslovju. Formativno spremljanje učnega procesa z uporabo IKT. Inovativno poučevanje ob uporabi spletne učilnice. Interaktivna učna gradiva. Pojemo, plešemo in igramo. Poučevanje uvodnega programiranja z izdelavo računalniških iger. Tehniška inovativnost in 3D tiskalniki. Tehniška inovativnost pri pouku tehnike na razredni stopnji. Težje vedenjske motnje. Učenje z raziskovanjem v poučevanju fizike na OŠ in SŠ. Ustvarjalni gib kot utelešen učni pristop: Ples in učenje z roko v roki. 3D tiskalnik pri pouku na razredni stopnji. Razvijanje odnosnih veščin v procesih sodelovanja s starši v kontekstih VIZ. Profesionalno usposabljanje strokovnih delavk/cev, ki poučujejo in obravnavajo učence z Downovim sindromom v osnovni šoli.

Kontakt: permanentno@pef.uni-lj.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Profesionalno usposabljanje

Veterinarska fakulteta
Klavničarstvo

Za klavničarje: perutnina, prežvekovalci, prašici, kopitarji. Izobraževanje za pridobitev potrdila…

Za klavničarje: perutnina, prežvekovalci, prašici, kopitarji. Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti v skladu z 21. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1099/2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi« (osnovno in obnovitveno usposabljanje).

Kontakt: mateja.stvarnik@vf.uni-lj.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Strokovno usposabljanje

Teološka fakulteta
Supervizija

Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev – zakonskih in družinskih…

Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev – zakonskih in družinskih terapevtov ter geštalt svetovalcev za supervizorje.

Kontakt: TEOF.referatizp@teof.uni-lj.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Strokovno usposabljanje

Veterinarska fakulteta
Reja živali. Zdravstveno varstvo živali

Za rejce in ostale imetnike živali: Zastrupitve z rastlinami pri…

Za rejce in ostale imetnike živali: Zastrupitve z rastlinami pri domačih živalih. Zajedavske bolezni domačih živali. Zdravstveno varstvo telet. Preprečevanje vnosa bolezni v rejo prežvekovalcev (Biovarnost v rejah prežvekovalcev). Nega in bolezni parkljev pri prežvekovalcih. Zdravstveno varstvo drobnice. Zdravstveno varstvo prašičev. Smotrna in preudarna uporaba protimikrobnih in protiparazitarnih zdravil pri rejnih in proizvodnih živalih. Program izobraževanja za rejce, ki želijo sami osemenjevati lastne živali (govedo ali prašiči ali koze). Program izobraževanja za rejce, ki želijo sami osemenjevati lastne živali (govedo ali prašiči ali koze) – obnovitveni tečaj po 10 letih. Program usposabljanja za imetnike plemenjakov za registracijo pripustnih postaj. Dezinfekcija in dezinsekcija. Pomen molznega stroja za zdravje mlečne žleze in higiensko kakovost mleka. Izobraževanje za imetnike čebel. Tečaj vzorčenja – vzorčenje za potrebe nadzora kakovosti odkupljenega mleka. Program izobraževanja za skrbnike piščancev za prirejo mesa. Program izobraževanja za zootrgovine (z izpiti za oskrbnike hišnih živali). Program izobraževanja za KGZS. Preprečevanje vnosa bolezni v rejo prašičev. Nevarne in strupene vrste živali.

Kontakt: mateja.stvarnik@vf.uni-lj.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Strokovno usposabljanje

Teološka fakulteta
Zakonska terapija. Družinska terapija

Študij družinske in zakonske terapije je namenjen dodatnemu strokovnemu izobraževanju…

Študij družinske in zakonske terapije je namenjen dodatnemu strokovnemu izobraževanju diplomantov najrazličnejših strok, ki v svojem delu obravnavajo bodisi družino kot celoto bodisi posameznike kot člane družin ter pare oziroma zakonce. Cilj programa je izpopolnitev teoretičnega znanja s področja družinskih in partnerskih odnosov, starševstva, intime, življenjskega cikla družine in posameznika ter družinske psihopatologije in usposabljanje udeležencev za uporabo tega znanja v terapevtski praksi. 

Kontakt: TEOF.referatizp@teof.uni-lj.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Strokovno usposabljanje

Teološka fakulteta
Pedagogika. Geštalt pedagogika

Geštalt pedagogika se razume kot ena izmed najbolj celostnih pedagogik,…

Geštalt pedagogika se razume kot ena izmed najbolj celostnih pedagogik, ki kot temeljno »metodo« uporablja kreativne medije, od risanja in kiparjenja do dela s telesom in z glasom.

Kontakt: TEOF.referatizp@teof.uni-lj.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Strokovno usposabljanje

Teološka fakulteta
Humanitarno delo. Karitas

Karitativno delo predstavlja smer, ki s svojim teološkim in psihološko…

Karitativno delo predstavlja smer, ki s svojim teološkim in psihološko antropološkim pogledom omogoča specifično socialno, t.j. karitativno dejavnost.

Kontakt: TEOF.referatizp@teof.uni-lj.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Strokovno usposabljanje

Pravna fakulteta
Pravo . Specializacija znanj s področja prava

Program za izpopolnjevanje “Specializacija znanj s področja prava”: Civilno pravo.…

Program za izpopolnjevanje “Specializacija znanj s področja prava”: Civilno pravo. Civilno procesno pravo. Delovno pravo in pravo socialne varnosti. Ekonomska analiza prava. Evropsko pravo. Gospodarsko pravo. Kazensko pravo. Kriminologija. Medicinsko pravo. Mednarodno pravo. Mladoletniško prestopništvo. Nomotehnika. Pravna zgodovina slovenskega prostora v evropskem kontekstu. Pravo varstva okolja. Prekrškovno pravo. Razvoj prava v evropski tradiciji. Rimsko pravo. Upravno pravo. Ustavno pravo. Teoretski pristop k preučevanju prava in države.

Kontakt: pf-dekanat@pf.uni-lj.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Akreditiran program

Teološka fakulteta
Duhovni razvoj

Duhovni razvoj …

Duhovni razvoj

Kontakt: TEOF.referatizp@teof.uni-lj.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Strokovno usposabljanje

Fakulteta za računalništvo in informatiko
WebGL od začetka

WebGL za 3D vizualizacije in za vzporedno računanje (npr. strojno…

WebGL za 3D vizualizacije in za vzporedno računanje (npr. strojno učenje).

Kontakt: akademija@fri.uni-lj.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Strokovno izobraževanje

Fakulteta za računalništvo in informatiko
Znanost o podatkih za podjetja

Poglobitev v delovanje algoritmov strojnega učenja ter ugotovili, kako le-ti…

Poglobitev v delovanje algoritmov strojnega učenja ter ugotovili, kako le-ti delujejo.

Kontakt: akademija@fri.uni-lj.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Strokovno izobraževanje

Fakulteta za socialno delo
Socialno delo

Vsebine s področja socialnega dela: Elementi v čustva usmerjene terapije…

Vsebine s področja socialnega dela: Elementi v čustva usmerjene terapije za pare v svetovalnem delu s pari na centru za socialno delo. Celostna oskrba ljudi z demenco. Metode socialnega dela. Odprti dialog na področju duševnega zdravja. Nasilje v družini. Izgorelost.

Kontakt: cisd@fsd.uni-lj.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Strokovna izobraževanja

Fakulteta za socialno delo
Ocena tveganja

Družba tveganja, tvegane situacije in ogrožene skupine. Funkcije analize in…

Družba tveganja, tvegane situacije in ogrožene skupine. Funkcije analize in ocenjevanja tveganja. Razlikovanje med grožnjo in nevarnostjo, škodo in koristjo. Izračunavanje verjetnosti in ocenjevanje škodljivosti. Točke ukrepanja: preprečevanje, zmanjševanje in odpravljanje škode. Ravni ukrepov: tehnična, socialna, okoljska, pravna, vzgojna.

Kontakt: cisd@fsd.uni-lj.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Strokovno izpopolnjevanje

Fakulteta za socialno delo
Socialno varstvo. Supervizija

Usposabljanje supervizorjev/supervizork v socialnem varstvu …

Usposabljanje supervizorjev/supervizork v socialnem varstvu

Kontakt: cisd@fsd.uni-lj.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Akreditiran program

Fakulteta za socialno delo
Zaščita otrok

Interdisciplinarni in medsektorski pristop k zaščiti otrok …

Interdisciplinarni in medsektorski pristop k zaščiti otrok

Kontakt: cisd@fsd.uni-lj.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Akreditiran program

Fakulteta za šport
Šport. Treniranje

Usposabljanja strokovnih delavcev za različna športna področja. …

Usposabljanja strokovnih delavcev za različna športna področja.

Kontakt: Usposabljanje@fsp.uni-lj.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Strokovna izobraževanja

Filozofska fakulteta
Tuji jeziki. Učenje jezikov

Albanščina, angleščina, arabščina, bolgarščina, češčina, francoščina, hrvaščina, italijanščina, japonščina, kitajščina,…

Albanščina, angleščina, arabščina, bolgarščina, češčina, francoščina, hrvaščina, italijanščina, japonščina, kitajščina, korejščina, latinščina, madžarščina, makedonščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, nova grščina, perzijščina, poljščina, portugalščina, romunščina, ruščina, slovaščina, srbščina, stara grščina, stara indijščina (sanskrt), španščina, švedščina in turščina.

Kontakt: tecaji@ff.uni-lj.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Jezikovni tečaji

Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. S klikom na “prilagodite nastavitve” lahko upravljate z njimi. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.

Prelistaj Vodnik po prenosu znanja na Univerzi v Ljubljani

Prelistaj