Vseživljenjska

izobraževanja

Na 23 fakultetah in 3 akademijah Univerze v Ljubljani vsakodnevno nastajajo neverjetni tehnološki napredki in kreativne rešitve. Naši vrhunski raziskovalci posedujejo strokovna znanja in ekspertize z najrazličnejših področij.

Iščete izobraževanja zase oz. za vaše zaposlene? Pobrskajte po bazi izobraževanj, ki jih zainteresirani javnosti nudi Univerza v Ljubljani. Za vsa nadaljnja vprašanja pa stopite v stik z nami.

Pravna fakulteta
Pravo . Specializacija znanj s področja prava

Program za izpopolnjevanje “Specializacija znanj s področja prava”: Civilno pravo.…

Program za izpopolnjevanje “Specializacija znanj s področja prava”: Civilno pravo. Civilno procesno pravo. Delovno pravo in pravo socialne varnosti. Ekonomska analiza prava. Evropsko pravo. Gospodarsko pravo. Kazensko pravo. Kriminologija. Medicinsko pravo. Mednarodno pravo. Mladoletniško prestopništvo. Nomotehnika. Pravna zgodovina slovenskega prostora v evropskem kontekstu. Pravo varstva okolja. Prekrškovno pravo. Razvoj prava v evropski tradiciji. Rimsko pravo. Upravno pravo. Ustavno pravo. Teoretski pristop k preučevanju prava in države.

Kontakt: pf-dekanat@pf.uni-lj.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Akreditiran program

Fakulteta za upravo
Upravno in pravno področje

Obnovitveni/osvežitveni seminar ZUP. Aktualna vprašanja rabe ZUP in ZIN. Inšpekcijski…

Obnovitveni/osvežitveni seminar ZUP. Aktualna vprašanja rabe ZUP in ZIN. Inšpekcijski postopki.

Kontakt: info@sic.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Poslovna izobraževanja

Filozofska fakulteta
Izpopolnjevanje učiteljev, bibliotekarjev, tolmačev, mentorjev

Pedagoško-andragoška izobrazba za strokovne delavce v osnovnih in srednjih šolah…

Pedagoško-andragoška izobrazba za strokovne delavce v osnovnih in srednjih šolah ter za predavatelje višjih strokovnih šol; Študijski program za izpopolnjevanje iz blibliotekarstva; Strokovno izpopolnjevanje tolmačev za sodišča in urade; Izobraževanje mentorjev za praktično usposabljanje v delovnih organizacijah; Osnove visokošolske didaktike

Kontakt: cpi@ff.uni-lj.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Akreditirani programi

Veterinarska fakulteta
Veterinarska medicina. Zdravstveno varstvo živali

Podiplomska izobraževanja za veterinarje in veterinarske delavce …

Podiplomska izobraževanja za veterinarje in veterinarske delavce

Kontakt: Permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Strokovno usposabljanje

Filozofska fakulteta
Vzgoja in izobraževanje

Programi, ki omogočajo kontinuiran profesionalni razvoj strokovnih delavcev v vzgoji…

Programi, ki omogočajo kontinuiran profesionalni razvoj strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, usposabljanje za izvajanje novih javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter doseganje ciljev novih učnih načrtov, nenehno posodabljanje disciplinarnega, strokovnega in profesionalnega znanja, seznanjanje z učinkovitimi vzgojno-izobraževalnimi praksami in uspešnimi pristopi za profesionalno obvladovanje vzgojno-izobraževalnega procesa ter povečanje njegove učinkovitosti.

Kontakt: cpi@ff.uni-lj.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Profesionalno usposabljanje

Filozofska fakulteta
Humanistika in družboslovje

Retorika v slovenščini; Uspešno javno nastopanje v angleščini; Pisanje za…

Retorika v slovenščini; Uspešno javno nastopanje v angleščini; Pisanje za objavo v angleščini; Konverzacija v angleščini za visokošolske učitelje

Kontakt: tecaji@ff.uni-lj.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Delavnice

Filozofska fakulteta
Tuji jeziki. Učenje jezikov

Albanščina, angleščina, arabščina, bolgarščina, češčina, esperanto, francoščina, hrvaščina, italijanščina, japonščina,…

Albanščina, angleščina, arabščina, bolgarščina, češčina, esperanto, francoščina, hrvaščina, italijanščina, japonščina, kitajščina, korejščina, latinščina, madžarščina, makedonščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, nova grščina, poljščina, portugalščina, romunščina, ruščina, slovaščina, srbščina, stara grščina, stara indijščina (sanskrt), španščina, švedščina in turščina.

Kontakt: tecaji@ff.uni-lj.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Jezikovni tečaji

Teološka fakulteta
Humanitarno delo. Karitas

Karitativno delo predstavlja smer, ki s svojim teološkim in psihološko…

Karitativno delo predstavlja smer, ki s svojim teološkim in psihološko antropološkim pogledom omogoča specifično socialno, t.j. karitativno dejavnost.

Kontakt: TEOF.referatizp@teof.uni-lj.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Strokovno usposabljanje

Fakulteta za upravo
Druga izobraževanja

Dobra komunikacija (obvladovanje težavnih strank) in uspešno reševanje konfliktnih situacij.…

Dobra komunikacija (obvladovanje težavnih strank) in uspešno reševanje konfliktnih situacij. Obvladovanje stresa in vzdrževanje dobrih odnosov med zaposlenimi. Medosebna komunikacija in odnosi na delovnem mestu. Ravnanje s strankami. Psihično in fizično nasilje na delovnem mestu.

Kontakt: info@sic.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Poslovna izobraževanja

Filozofska fakulteta
Slovenščina. Učenje jezikov

Slovenščina kot drugi in tuji jezik, tudi za specifične potrebe…

Slovenščina kot drugi in tuji jezik, tudi za specifične potrebe (jezik pri delu)

Kontakt: centerslo@ff.uni-lj.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Jezikovni tečaji

Fakulteta za upravo
Organizacijsko področje

Ravnanje z dokumentarnim gradivom. Uredba o upravnem poslovanju. Razvojni (letni)…

Ravnanje z dokumentarnim gradivom. Uredba o upravnem poslovanju. Razvojni (letni) pogovor. Ključne kompetence vodenja.

Kontakt: info@sic.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Poslovna izobraževanja

Teološka fakulteta
Duhovni razvoj

Duhovni razvoj …

Duhovni razvoj

Kontakt: TEOF.referatizp@teof.uni-lj.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Strokovno usposabljanje

Zdravstvena fakulteta
Zdravstvo. Terepija

Stalni prenos novosti v disciplinah in strokah v prakso in…

Stalni prenos novosti v disciplinah in strokah v prakso in prilagajanje dejavnosti potrebam uporabnikov na področju zdravstvene dejavnosti: zobna protetika. Ultrazvok. Magnetna resonan ca. Etika v zdravstvu. Stomatologija. Radiologija. Zdravstvena vzgoja. Nega dojenčkov. Laserska terapija. babištvo. Sanitarno inženirstvo. Zdravstvena oskrba. Delovna terapija.

Kontakt: vesna.osojnik@zf.uni-lj.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Pedagoška fakulteta
Pedagoško usposabljanje

Programi za izpopolnjevanje: biologija, fizika, gospodinjstvo, kemija, tehnika in tehnologija,…

Programi za izpopolnjevanje: biologija, fizika, gospodinjstvo, kemija, tehnika in tehnologija, pedagoško-andragoško izobraževanje, predšolska vzgoja, angleščina, čustvene in vedenjske težave, delo z otroci s posebnimi potrebami, muzejsko-pedagoško izpopolnjevanj, izpopolnjevanje iz naravoslovja

Kontakt: permanentno@pef.uni-lj.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Strokovna izobraževanja

Teološka fakulteta
Zakonska terapija. Družinska terapija

Študij družinske in zakonske terapije je namenjen dodatnemu strokovnemu izobraževanju…

Študij družinske in zakonske terapije je namenjen dodatnemu strokovnemu izobraževanju diplomantov najrazličnejših strok, ki v svojem delu obravnavajo bodisi družino kot celoto bodisi posameznike kot člane družin ter pare oziroma zakonce. Cilj programa je izpopolnitev teoretičnega znanja s področja družinskih in partnerskih odnosov, starševstva, intime, življenjskega cikla družine in posameznika ter družinske psihopatologije in usposabljanje udeležencev za uporabo tega znanja v terapevtski praksi. 

Kontakt: TEOF.referatizp@teof.uni-lj.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Strokovno usposabljanje

Medicinska fakulteta
Medicina. Medicinske tehnologije

Podiplomski tečaji s področja medicine. …

Podiplomski tečaji s področja medicine.

Kontakt: dekanat@mf.uni-lj.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Podiplomski tečaji

Fakulteta za socialno delo
Socialno delo. Družina

Socialno delo z družino: Soustvarjanje izvirnih delovnih projektov pomoči v…

Socialno delo z družino: Soustvarjanje izvirnih delovnih projektov pomoči v delovnem odnosu

Kontakt: cisd@fsd.uni-lj.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Strokovno izpopolnjevanje

Fakulteta za socialno delo
Ocena tveganja

Družba tveganja, tvegane situacije in ogrožene skupine. Funkcije analize in…

Družba tveganja, tvegane situacije in ogrožene skupine. Funkcije analize in ocenjevanja tveganja. Razlikovanje med grožnjo in nevarnostjo, škodo in koristjo. Izračunavanje verjetnosti in ocenjevanje škodljivosti. Točke ukrepanja: preprečevanje, zmanjševanje in odpravljanje škode. Ravni ukrepov: tehnična, socialna, okoljska, pravna, vzgojna.

Kontakt: cisd@fsd.uni-lj.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Strokovno izpopolnjevanje

Fakulteta za socialno delo
Zaščita otrok

Interdisciplinarni in medsektorski pristop k zaščiti otrok …

Interdisciplinarni in medsektorski pristop k zaščiti otrok

Kontakt: cisd@fsd.uni-lj.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Akreditiran program

Fakulteta za socialno delo
Socialno varstvo. Supervizija

Usposabljanje supervizorjev/supervizork v socialnem varstvu …

Usposabljanje supervizorjev/supervizork v socialnem varstvu

Kontakt: cisd@fsd.uni-lj.si

Več informacij
Vrsta izobraževanja:

Akreditiran program

Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. S klikom na “prilagodite nastavitve” lahko upravljate z njimi. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.

Prelistaj Vodnik po prenosu znanja na Univerzi v Ljubljani

Prelistaj