Konferenca Od Ideje do trga <programska oprema>, 6. in 7. 11. 2019

Video predavanja/Video lectures:

Poslovni modeli in poti do trga (Business models and channels to market),
predavatelj: dr. Gavin Smith

Zaščita programske opreme s pomočjo patentov in drugih pravic intelektualne lastnine (Software specific IP issues),
predavatelj: dr. Jakob Valvoda

Vrednotenje in licenciranje programske opreme (Software valuation and licencing),
predavatelj: dr. Gavin Smith

Osnove odprtokodnega licenciranja,
predavatelj: Matija Šuklje

Predavanja:

Povzetki angleških predavanj v slovenskem jeziku:

Prelistaj Vodnik po prenosu znanja na Univerzi v Ljubljani

Prelistaj