Razpis 2020 je zaprt

Prejemniki sredstev razpisa Inovacijskega sklada 2020

Ekipaprof. dr. Lucija Peterlin Mašič,
izr. prof. dr. Tihomir Tomašoč, asist. Martina Durcik, dr. Andrej Cotman, prof. dr. Anamarija Zega, doc. dr. Nace Zidar, prof. dr. Janez Ilaš, prof. dr. Danijel Kikelj
Fakulteta Fakulteta za farmacijo
Naslov projektaBoj proti bakterijski odpornosti: nove protibakterijske učinkovine proti odpornim bakterijam
Ekipadoc. dr. Andrej Žerovnik, doc. dr. Jaka Tušek
Fakulteta Fakulteta za strojništvo
Naslov projektaFuturECOool: Razvoj prototipa hibridne elastokalorične in parno-kompresorske toplotne naprave
Ekipadoc. dr. Benjamin Bizjan, dr. Mojca Zupanc, Jurij Gostiša, mag. str., prof. dr. Brane Širok
FakultetaFakulteta za strojništvo
Naslov projektaOdstranjevanje organskih snovi in razgradnja delcev v odpadni vodi z generatorjem hidrodinamske kavitacije
Ekipaizr. prof. dr. Tomaž Bratkovič, izr. prof. dr. Mojca Lunder, Krištof Bozovičar
FakultetaFakulteta za farmacijo
Naslov
projekta
Robustne stacionarne faze za afinitetno čiščenje in imobilizacijo protiteles

Zahvaljujemo se vsem prijaviteljem in podpornikom Sklada.

Podporniki Inovacijskega sklada UL 2020

Katerim projektom je namenjen Inovacijski sklad?

Projektom na področju prenosa znanja, ki jim do sklenitve licenčne/prodajne pogodbe/pogodbe o skupnem razvoju ali prijave na večji razpis za preverbo koncepta manjka:

 • študija izvedljivosti ali
 • raziskava trga ali
 • delujoči prototip ali
 • potrditev delovanja tehnologije v industrijskem/kliničnem okolju ali
 • vzpostavitev odnosov z relevantnimi podjetji.

Kdo lahko kandidira?

 • Raziskovalni projekti, katerih intelektualna lastnina je v lasti UL.
 • Če je lastnikov več, mora biti tehnologija vsaj v 50-% lasti UL (če sta lastnika 2) oz. vsaj v 30-% lasti UL (če so lastniki 3 ali več).
 • Če gre za univerzitetni know-how, morajo biti urejena pravna razmerja z UL.
 • Raziskovalec lahko sodeluje le z eno projektno prijavo.

Kateri stroški so upravičeni?

 • Stroški dela novega oz. dodatnega sodelavca na UL (do 20 % prejetih sredstev),
 • materialni stroški,
 • zunanji stroški (svetovalne storitve, izdelava študije izvedljivosti, storitve izdelave prototipa, analiza oz. raziskava potenciala trga),
 • oprema (do 30 % prejetih sredstev),
 • udeležba oz. nastop na industrijskih sejmih.

Okvirni letni proračun

70.000 evrov

Višina prejetih sredstev na posamezni projekt

od 5.000 do 25.000 evrov

Kako se prijavim?

Prijave na razpis 2020 so zaprte.

Evalvacijski postopek

O prejemnikih bo odločala 6-članska Komisija. Končno odločitev o izbranih projektih bo sprejel Rektor UL. Komisija lahko izbranim projektom dodeli manjši znesek od zaprošenega.

Kriteriji ocenjevanja

 • Reference ekipe.
 • Inovativnost projekta.
 • Tržni potencial.
 • Izvedljivost projektnega predloga.
 • Racionalnost finančnega načrta.
 • Pisma podpore organizacij/podjetij.
 • Namera o ustanovitvi odcepljenega podjetja.
 • Tehnologija se bo testirala v sodelovanju z industrijskimi partnerji.

Vračilo sredstev v sklad

V primeru komercializacije projekta se vložek Inovacijskega sklada v projekt šteje kot neposredni strošek. S prihodkom z naslova komercializacije se najprej pokrijejo ti stroški, preostali prihodek se nato deli skladno z 19. členom Pravilnika o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na Univerzi v Ljubljani.

Razpisna dokumentacija

Razpis (Innovation Fund Call)

Prijavni obrazec (Application Form)

Izjava solastnika (Statement of the co-owner)

Pogodba UL-članice (Nova verzija) (Contract – Innovation Fund and UL members)

Ocenjevalni list (Evaluation sheet)

Končno poročilo (Final report)

Za dodatne informacije stopite v stik z Jano ali Simono:

Jana Šav
Samostojna strokovna sodelavka za tržne analize
mag. Simona Rataj
Predstojnica organizacijske enote za strateško trženje intelektualne lastnine

Novice

Znani so prejemniki sredstev prvega razpisa Inovacijskega sklada Univerze v Ljubljani

Inovacijski sklad UL: gradivo iz Informativnega dneva

Vabilo na Informativni dan: razpis Inovacijskega sklada UL

O Inovacijskem skladu Univerze v Ljubljani

Univerza v Ljubljani, vključno s članicami, vlaga v pravno varstvo intelektualne lastnine (predvsem patentiranje) precejšnja sredstva. Ker pa so te tehnologije na nižjih stopnjah tehnološke pripravljenosti, so manj zanimive za industrijske partnerje.

S tem namenom je Univerza v Ljubljani aprila 2020 vzpostavila Inovacijski sklad, s katerim bo omogočila ekipam na Univerzi v Ljubljani, ki razvijajo inovativne rešitve, da te približajo višjim stopnjam tehnološke pripravljenosti in s tem tudi industrijskim partnerjem oz. trgu.

Sredstva Inovacijskega sklada se dodelijo izbranim projektom prek razpisa.

Pravilnik o inovacijskem skladu

Kratke informacije o inovacijskem skladu UL  – LETAK

Prelistaj Vodnik po prenosu znanja na Univerzi v Ljubljani

Prelistaj