Inovacijski sklad UL 2022

Spoznajte prejemnike 3. razpisa Inovacijskega sklada UL

Inovacijski sklad UL je namenjen raziskovalcem UL, ki imate tehnologijo ali rešitev za že identificirane izzive, a vam manjka korak ali dva, da jo pripeljete bližje uresničitvi.

Univerza v Ljubljani, vključno s članicami, vlaga v pravno varstvo intelektualne lastnine (predvsem patentiranje) precejšnja sredstva. Ker pa so te tehnologije na nižjih stopnjah tehnološke pripravljenosti, so lahko manj zanimive za industrijske partnerje. Z namenom lajšanja komercializacije tehnologij je Univerza vzpostavila Inovacijski sklad. Prijavijo se lahko tako tehnološki in netehnološki projekti.


Katerim projektom je namenjen Inovacijski sklad?

Projektom na področju prenosa znanja, ki jim do sklenitve licenčne/prodajne pogodbe/pogodbe o skupnem razvoju ali prijave na večji razpis za preverbo koncepta manjka:

 • študija izvedljivosti ali
 • raziskava trga ali
 • delujoči prototip ali
 • potrditev delovanja tehnologije v industrijskem/kliničnem okolju ali
 • vzpostavitev odnosov z relevantnimi podjetji.

Rok za prijavo na 3. razpis Inovacijskega sklada UL je 22. avgust 2022.

Kdo lahko kandidira?

 • Raziskovalni projekti, katerih intelektualna lastnina je v lasti UL.
 • Če je lastnikov več, mora biti tehnologija vsaj v 50-% lasti UL (če sta lastnika 2) oz. vsaj v 30-% lasti UL (če so lastniki 3 ali več).
 • Če gre za univerzitetni know-how, morajo biti urejena pravna razmerja z UL.
 • Raziskovalec lahko sodeluje le z eno projektno prijavo.

Kateri stroški so upravičeni?

 • Stroški dela novega oz. dodatnega sodelavca na UL (do 20 % prejetih sredstev),
 • materialni stroški,
 • zunanji stroški (svetovalne storitve, izdelava študije izvedljivosti, storitve izdelave prototipa, analiza oz. raziskava potenciala trga),
 • oprema (do 30 % prejetih sredstev),
 • udeležba oz. nastop na industrijskih sejmih,
 • DDV.

Okvirni letni proračun

70.000 evrov

Višina prejetih sredstev na posamezni projekt

od 5.000 do 25.000 evrov

Kako se prijavim?

Prijavite se prek prijavnega obrazca. Podpisan obrazec in spremljajočo razpisno dokumentacijo posredujte na e-naslov: gospodarstvo@uni-lj.si.

Vsem, ki ste zainteresirani za Inovacijski sklad UL, svetujemo, da pred prijavo stopite v stik s Pisarno za prenos znanja.

Evalvacijski postopek

O prejemnikih bo odločala 6-članska Komisija. Končno odločitev o izbranih projektih bo sprejel Rektor UL. Komisija lahko izbranim projektom dodeli manjši znesek od zaprošenega.

Kriteriji ocenjevanja

 • Reference ekipe.
 • Inovativnost projekta.
 • Tržni potencial.
 • Izvedljivost projektnega predloga.
 • Racionalnost finančnega načrta.
 • Pisma podpore organizacij/podjetij.
 • Namera o ustanovitvi odcepljenega podjetja.
 • Tehnologija se bo testirala v sodelovanju z industrijskimi partnerji.

Vračilo sredstev v sklad

V primeru komercializacije projekta se vložek Inovacijskega sklada v projekt šteje kot neposredni strošek. S prihodkom z naslova komercializacije se najprej pokrijejo ti stroški, preostali prihodek se nato deli skladno z 19. členom Pravilnika o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na Univerzi v Ljubljani.

Razpisna dokumentacija

Razpis (Innovation Fund Call)

Prijavni obrazec (Application Form)

Izjava solastnika (Statement of the co-owner)

Pogodba UL-članice (Contract – Innovation Fund and UL members)

Ocenjevalni list (Evaluation sheet)

Končno poročilo (Final report)

Za dodatne informacije stopite v kontakt s Simono:

mag. Simona Rataj
Predstojnica organizacijske enote za strateško trženje intelektualne lastnine

O Inovacijskem skladu Univerze v Ljubljani

Univerza v Ljubljani, vključno s članicami, vlaga v pravno varstvo intelektualne lastnine (predvsem patentiranje) precejšnja sredstva. Ker pa so te tehnologije na nižjih stopnjah tehnološke pripravljenosti, so manj zanimive za industrijske partnerje.

S tem namenom je Univerza v Ljubljani aprila 2020 vzpostavila Inovacijski sklad, s katerim bo omogočila ekipam na Univerzi v Ljubljani, ki razvijajo inovativne rešitve, da te približajo višjim stopnjam tehnološke pripravljenosti in s tem tudi industrijskim partnerjem oz. trgu.

Sredstva Inovacijskega sklada se dodelijo izbranim projektom prek razpisa.

Pravilnik o inovacijskem skladu

Kratke informacije o inovacijskem skladu UL  – LETAK

Arhiv

Drugi razpis za inovacijski sklad UL (2021)

Prvi razpis za Inovacijski sklad UL (2020)

Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. S klikom na “prilagodite nastavitve” lahko upravljate z njimi. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.

Prelistaj Vodnik po prenosu znanja na Univerzi v Ljubljani

Prelistaj