Pozor, HUDa kategorija Rektorjeve nagrade!

HUD razpis se letos znova vrača, tudi tokrat v okviru Rektorjeve nagrade.

PRIJAVE SO ŽE ZAPRTE.


ALI IMAŠ IDEJO ALI ODGOVOR? Tvoj/vaš pogled na aktualne razmere in izzive družbe, izražen z IDEJO, REŠITVIJO oz. POTENCIALNO INOVACIJO, ki bo pripomogla, da izboljšamo naše življenjsko okolje in možnosti za vse.

Svet je poln inovacij, a nove tehnologije, umetna inteligenca, pospešena digitalizacija in neslutena hitrost razvoja so privedli do silovitega razkoraka med nenehnim tehnološkim napredkom in družbo, ki ne dohaja korenitih sprememb v njenem delovanju, vrednotah in prioritetah.

S tem nastajajo tudi vedno novi in vedno bolj kompleksni izzivi, ki jih je potrebno pravočasno in ustrezno nagovoriti. S pravimi, celovitimi in uresničljivimi rešitvami, ki bodo znale odgovoriti na resnične potrebe človeka ter ohraniti tehnološki napredek v ravnovesju z družbenim.

Iščejo se HUDe družbene inovacije!

Pod okriljem Rektorjeve nagrade UL lahko v HUD kategoriji sodelujejo študentke in študenti 1. in 2. stopnje, z idejami, rešitvami in inovacijami za izzive družbe.

Rektorjeva nagrada je tradicionalno tekmovanje, ki ga organizirata Univerza v Ljubljani (UL) in Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI). V tokratni izvedbi bodo inovatorke in inovatorji razvrščeni v tri kategorije:

 • 1. kategorija študentk in študentov, alumen in alumnov
 • 2. kategorija raziskovalk in raziskovalcev, redno zaposlenih na Univerzi v Ljubljani
 • 3. kategorija študentk in študentov 1. in 2. stopnje (HUD razpis)

HUD razpis = HUDa priložnost

Kaj iščemo? Zagnane mlade snovalce, inovatorje, ki radi razmišljate drugače, se povezujete, odkrivate in krepite vedno nova znanja, obenem pa vas motivira iskanje rešitev za resnične družbene spremembe.

Vabimo vas, da se preizkusite v inovativnem snovanju in iskanju novih rešitev, osvojite pravo inovacijsko miselnost, raznovrstne (uporabne) veščine in vstopite v razburljivi svet inovacij!

Cilj razpisa je ponuditi študentom priložnost za snovanje in predstavitev idej, rešitev, pa tudi potencialnih inovacij, ki bodo naslavljale izzive naše realnosti.

Izvedba razpisa vključuje tudi več pripravljalnih delavnic, na katerih želimo podati ali okrepiti znanje o izbranih temah inoviranja, kar bo pripomoglo k obogatitvi javne predstavitve izbranih inovacij in njihovi realizaciji. Hkrati si želimo s to aktivnostjo v bazen tržno zanimivega znanja Univerze v Ljubljani pritegniti več kreativnih rešitev, podjetniških zamisli, multidisciplinarnih inovacij, ki povezujejo tehnološka in netehnološka področja, in jih končno približati ter prenesti v družbo.

Ob zavedanju, kako nujno je povezovanje različnih disciplin za ustvarjanje resnične dodane vrednosti za družbo, doseganje trajnostnega razvoja in družbene blaginje, si prizadevamo v nabor inovacij, ki nastajajo na Univerzi v Ljubljani, pritegniti več netehnoloških rešitev oziroma multidisciplinarnih inovacij.

HUDi izzivi družbe? HUDe rešitve!

Znanost vztrajno razkriva nove poti in odpira rešitve, ki nas popeljejo iz primeža izzivov današnjega časa. Sodobna družba vedno znova in znova potrebuje drzne in inovativne ideje za nove preizkušnje našega vsakdana. Tudi v času pandemije je znanost posameznika in družbo postavila v domala revolucionaren položaj ponovnega vzpostavljanja prav te družbe in druženja, ki iz nas vendarle dela – ljudi.

Soočeni smo z izzivi, ki segajo od povsem individualnih sprememb (upad rednega gibanja in posledično pridobivanje teže, »zaslonska« odvisnost), statistične podobe prebivalstva (staranje družbe), delovanja trga dela (drastično povišanje brezposelnosti na eni in prekarnih zaposlitev ali dela na črno na drugi strani), naraščanja domačega nasilja in razmišljanja o samomoru, (pre)nasičenosti z (dez)informacijami, pa vse do omejevanja uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Zdaj bo potrebno primerno odgovoriti na omenjene in še številne druge izzive. Zato da si povrnemo človeškost in povezujočo, neizključujočo družbo, v kateri se lahko vsi skupaj in vsak od nas posebej opolnomočeno uresničuje.

HUDe (z)možnosti inovacij

Ne omejujemo vas na kategorijo inovacije, si pa želimo, da boste s svojim predlogom rešitve celovito odgovorili na zastavljene izzive. Ali je to aplikacija, ki nas bo na svojevrsten način spodbujala k več gibanju ali domiselna komunikacijska kampanja, ki nas bo opominjala na soljudi v stiski in pozitivne plati življenja. Mogoče se domislite novega načina recikliranja odpadkov in hkrati zasnujete interaktivno družabno platformo, ki nas bo prepričala v njegovo uporabo.

Vaše rešitve so lahko tudi povsem analogne, ne zahtevamo naprednih digitalnih rešitev, iščemo predvsem drugačen pogled na izzive, ki jih je vredno rešiti. Možnosti je zagotovo več kot problemov!

HUDi snovalci, PRIJAVITE SE ZDAJ!

 1. Prijavite svojo inovacijo ali podjetniško idejo.
 2. Udeležite se pripravljalnih delavnic.
 3. Predstavite svojo idejo v 3 minutah pred strokovno komisijo, predstavnicami/predstavniki gospodarstva in akademskega sveta.
 4. Nadaljujte svojo podjetniško pot na LUI, kjer vam bomo pomagali pri uspešnem vstopu na trg oz. se povežite s Pisarno za prenos znanja UL, kjer vam bomo pomagali pri komercializaciji inovacije.

HUDo pomembni dokumenti

Na mladih (inovatorjih) svet stoji. Inovacije pa vedno in nenehno spreminjajo svet in določajo prihodnost. Tudi tvojo, vašo, našo! Zato ne oklevajte. Postanite HUDi snovalci inovacij. Prijavite rešitev, idejo, potencialno inovacijo in soustvarjajte boljšo družbo za vse.

HUD urnik

 • Do vključno 17. septembra (23:59) je rok za oddajo prijav.
 • Med 18. septembrom in 6. oktobrom bodo potekale pripravljalne delavnice na temo: Oblikuj poslovno idejo, Kratka predstavitev (pitch), Zaščita intelektualne lastnine in Trening predstavitve ideje ter za tekmovalce v 3. kategoriji (HUD) – Delavnica iz področja družbenih inovacij.
 • Med 9. oktobrom in 20. oktobrom bo potekal izbor finalistk in finalistov  – predstavitev tekmovalk/tekmovalcev pred strokovno komisijo.
 • 25. oktober 2023: predstavitev finalistk, finalistov, razglasitev zmagovalk, zmagovalcev in podelitev Rektorjeve nagrade za naj inovacijo Univerze v Ljubljani.

HUDe spodbude

 • NAGRADNI SKLAD posamezne kategorije Rektorjeve nagrade: 6.000 €. Rektor Univerze v Ljubljani bo zmagovalcu kategorije podelil nagrado 3.000 €, drugo uvrščenemu 2.000 € in tretjemu 1.000 €.
 • DELAVNICE oblikovanja poslovne ideje, zaščite intelektualne lastnine ter nastopanja in predstavitve vaše ideje pred komisijo (pitching).
 • OCENA komercialnega potenciala ideje.
 • Najboljši boste imeli možnost vstopiti v program LUI, kjer vam bodo pomagali pri pridobitvi finančnih virov ter dostop do investitork/investitorjev in gospodarstvenic/gospodarstvenikov.

HUDi pogoji

KDO se lahko prijavi na tekmovanje Rektorjeve nagrade UL:

 • zaposleni, raziskovalci in pedagoški delavci na Univerzi v Ljubljani, lahko na tekmovanje prijavijo inovacije, za katere velja, da je predstavljena inovacija v lasti Univerze v Ljubljani oz. v vsaj 50-% (če sta solastnika dva) oz. v vsaj 30-% lasti (če je inovacija v solastništvu treh ali več organizacij),
 • študenti Univerze v Ljubljani in alumni Univerze v Ljubljani, za katere velja, da od zaključka njihovega študija do datume prijave ni minilo več kot dve leti.
 • kategorija HUD – družbene inovacije je namenjena izključno študentom 1. in 2. stopnje

Člani raziskovalnih skupin so lahko tudi zaposleni na drugih institucijah ali študenti drugih univerz, vendar mora v tem primeru vodja skupine izpolnjevati zgornje pogoje. Prijavitelji se s prijavo zavežejo, da bodo sodelovali v obveznem izobraževalnem delu programa tekmovanja.

HUDa merila ocenjevanja

 • jasnost opisa ideje
 • inovativnost projekta
 • tehnološka perspektivnost proizvoda/storitve, ki je predmet projekta
 • raven tveganja glede na ocenjen tržni/*družbeni potencial
 • velikost tržnega/*družbenega potenciala
 • izpostavljenost konkurenci in konkurenčne prednosti
 • kakovost ekonomike projekta
 • kakovost načrtovane organizacije izvedbe projekta
 • primernost ekipe za izvedbo projekta
 • kakovost razmerij do Univerze v Ljubljani (*ni merilo za ocenjevanje kategorije družbenih inovacij),
 • razvitost inovacije
 • vpliv na izboljšanje kakovosti življenja
 • družbena odgovornost projekta (*reševanje aktualnih / perečih družbenih problemov),
 • projekt ni v nasprotju z etiko in moralo
 • 3-minutna predstavitev ideje

HUDi kontakti

Za dodatne informacije pišite na e-naslov ana.lasic@lui.uni-lj.si ali pokličite na telefonsko številko 01 620 34 82.

Za večji navdih – HUDi zmagovalci preteklih razpisov!

Oglejte si zmagovalce 2. HUDega razpisa in si preberite več o njihovih inovativnih projektih.

Oglejte si zmagovalce 1. HUDega razpisa in si preberite več o njihovih inovativnih projektih.

Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. S klikom na “prilagodite nastavitve” lahko upravljate z njimi. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.

Prelistaj Vodnik po prenosu znanja na Univerzi v Ljubljani

Prelistaj