Ekspertize UL

Na 23 fakultetah in 3 akademijah Univerze v Ljubljani vsakodnevno nastajajo neverjetni tehnološki napredki in kreativne rešitve. Naši vrhunski raziskovalci posedujejo strokovna znanja in ekspertize z najrazličnejših področij.

Imate v podjetju izziv? Iščete strokovnjake, ki bi vam ga pomagali rešiti? Pobrskajte po ekspertizah, ki so na voljo na Univerzi v Ljubljani. Za vsa nadaljnja vprašanja pa stopite v stik z nami.

Biotehniška fakulteta
Inštitut za mikrobiologijo in mikrobno biotehnologijo

Mikrobna citologija, mikrobna biotehnologija, naravovarstvena biotehnologija, mikrobne združbe, mikrobna taksonomija,…
Mikrobna biotehnologija. Prehrana živali. …

Mikrobna citologija, mikrobna biotehnologija, naravovarstvena biotehnologija, mikrobne združbe, mikrobna taksonomija, molekularna filogenija in identifikacija, mikrobna komunikacija, lektinologija, pretočna citometrija, okoljski biomonitoring, mikrobne hidrolaze, mikrobna ekologija prebavil.

Mikrobna biotehnologija. Prehrana živali.

Obišči
Področja aplikacije:

Živilska industrija. Medicina. Veterina. Kmetijstvo.

Biotehniška fakulteta
Katedra za tehnologijo mesa

Živilstvo, znanost o mesu, tehnologija mesa, tehnologija gotovih jedi, vrednotenje…
Tehnologija hrane in pijač. Prahrana. Predelava živalskih surovin. …

Živilstvo, znanost o mesu, tehnologija mesa, tehnologija gotovih jedi, vrednotenje kakovosti.

Tehnologija hrane in pijač. Prahrana. Predelava živalskih surovin.

Obišči
Področja aplikacije:

Živilska industrija. Medicina. Veterina. Kmetijstvo.

Biotehniška fakulteta
Inštitut za prehrano

Prehrana živali, kruh, hranljive snovi, bioenergetika, nutricini, prebava, presnova, živalski…
Prehrana. …

Prehrana živali, kruh, hranljive snovi, bioenergetika, nutricini, prebava, presnova, živalski proizvodi, hrana, humana prehrana, reprodukcija, zdravje, okolje, ekonomika.

Prehrana.

Obišči
Področja aplikacije:

Kmetijstvo. Vzreja živali.

Biotehniška fakulteta
Patologija in zaščita lesa

Lesni škodljivci, zaščita lesa, razkroj lesa, zaščitna sredstva za les,…
Lesarstvo. …

Lesni škodljivci, zaščita lesa, razkroj lesa, zaščitna sredstva za les, spojine bora, kovinski karboksilati, površinska zaščita lesa, elektronska paramagnetna resonanca (EPR).

Lesarstvo.

Obišči
Področja aplikacije:

Lesna industrija. Obrtniki. Arhitekti, projektanti. Ministrstva (gospodarstvo, tehnologija, kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in prostor).

Biotehniška fakulteta
Katedra za kemijo

Fizikalna kemija raztopin, termodinamika neelektrolitskih raztopin, kemija naravnih spojin, poli…
Analizna kemija. Fizikalna kemija. …

Fizikalna kemija raztopin, termodinamika neelektrolitskih raztopin, kemija naravnih spojin, poli fenoli, antioksidanti, encimska hidroliza beljakovin.

Analizna kemija. Fizikalna kemija.

Obišči
Področja aplikacije:

Živilska industrija. Medicina. Kmetijstvo.

Biotehniška fakulteta
Katedra za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil

Mikrobiologija, starter, kulture, patogeni mikroorganizmi, živilska mikrobiologija, mikrobne zbirke, kvasovke,…
Tehnologija živil rastlinskega izvora. Predelava živalskih surovin. Mikrobna biotehnologija. …

Mikrobiologija, starter, kulture, patogeni mikroorganizmi, živilska mikrobiologija, mikrobne zbirke, kvasovke, taksonomija, identifikacija, krom, bioakumulacija, toksičnost, vezava kovin, odpadne vode, težke kovine, bioreaktorji, bioproces, vinske kvasovke, alkoholna fermentacija, mošt, mikroflora.

Tehnologija živil rastlinskega izvora. Predelava živalskih surovin. Mikrobna biotehnologija.

Obišči
Področja aplikacije:

Živilska industrija. Veterina. Kmetijstvo.

Biotehniška fakulteta
Katedra za tehnologije, prehrano in vino

Sadje, vrtnine, rastlinska živila, skladiščenje, predelava, pobiralna fiziologija. …
Tehnologija živil rastlinskega izvora. …

Sadje, vrtnine, rastlinska živila, skladiščenje, predelava, pobiralna fiziologija.

Tehnologija živil rastlinskega izvora.

Obišči
Področja aplikacije:

Živilska industrija. Medicina. Veterina. Kmetijstvo.

Biotehniška fakulteta
Inštitut za mlekarstvo

Mlekarstvo, mleko, mlečni izdelki, sestava, proteini, lipidi, proteoliza, lipoliza, kakovost…
Mikrobna biotehnologija. Predelava živalskih surovin. …

Mlekarstvo, mleko, mlečni izdelki, sestava, proteini, lipidi, proteoliza, lipoliza, kakovost mikrobiologija, mlečno kislinske bakterije, starter kulture, fermentacija, bakteriofagi, bakteriocini, probiotiki.

Mikrobna biotehnologija. Predelava živalskih surovin.

Obišči
Področja aplikacije:

Proizvajalci mleka in mlečnih izdelkov. Kontrolorji. Mlekarne. Varna hrana. Mlekomati.

Biotehniška fakulteta
Inštitut za živinorejo

Genetika, selekcija, živalska produkcija, biometrija, informacijska kinologija, celična biologija, mikrobiologija,…
Etologija in tehnologija v živinoreji. Animalna biotehnologija. Genetika in selekcija.…

Genetika, selekcija, živalska produkcija, biometrija, informacijska kinologija, celična biologija, mikrobiologija, imunologija, tehnologija rekombinantne DNA, etologija, rast in razvoj, agrarna olitika, ekonomika, biotehnologija.

Etologija in tehnologija v živinoreji. Animalna biotehnologija. Genetika in selekcija.

Obišči
Področja aplikacije:

Lesna industrija. Obrtniki. Arhitekti, projektanti. Ministrstva (gospodarstvo, tehnologija, kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in prostor).

Biotehniška fakulteta
Katedra za mikrobiologijo

Mikrobiologija, mikrobna fiziologija, mikrobna biokemija, mikrobna ekologija, presnova dušika, mikrobne…
Voda, kmetijski prostor, okolje. Ekosistemi. …

Mikrobiologija, mikrobna fiziologija, mikrobna biokemija, mikrobna ekologija, presnova dušika, mikrobne združbe, virologija, bakteriofagi, protein-lipidne interakcije, protein-protein interakcije, kompetenca, regulacije, Pseudononas, Bacillus, Shigella, Rhyzobium.

Voda, kmetijski prostor, okolje. Ekosistemi.

Obišči
Področja aplikacije:

Živilska industrija. Medicina. Veterina. Kmetijstvo.

Biotehniška fakulteta
Katedra za vrednotenje živil

Analiza živil, vrednotenje živil, senzorična analiza. …
Tehnologija živil rastlinskega izvora. Predelava živalskih surovin. …

Analiza živil, vrednotenje živil, senzorična analiza.

Tehnologija živil rastlinskega izvora. Predelava živalskih surovin.

Obišči
Področja aplikacije:

Živilska industrija. Veterina. Kmetijstvo.

Biotehniška fakulteta
Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri

Daljinsko pridobivanje podatkov, dendrokronologija, dendrologija, drevesna naravna dediščina, družbene vede…
Gozd – gozdarstvo …

Daljinsko pridobivanje podatkov, dendrokronologija, dendrologija, drevesna naravna dediščina, družbene vede v gozdarstvu, ekologija divjadi, ekologija gozda, ekologija pomlajevanja gozdov, ekologija prostoživečih živali, ekologija, ekološka energetika, ekološko modeliranje, ekonomika gozdarskega obrata.

Gozd – gozdarstvo

Obišči
Področja aplikacije:

Gozdarski in lesarski sektor.

Biotehniška fakulteta
Žagarstvo in lesna tvoriva

Furnir, lepljen les, slojnat les, vezan les, lesna tvoriva, lepila,…
Lesarstvo …

Furnir, lepljen les, slojnat les, vezan les, lesna tvoriva, lepila, lepljenje lesa, visoka frekvenca, visoko-frekvenčno lepljenje, vroče lepljenje, fizikalne lastnosti, mehanske lastnosti, reološke lastnosti.

Lesarstvo

Obišči
Področja aplikacije:

Lesna industrija. Obrtniki. Arhitekti, projektanti. Ministrstva (gospodarstvo, tehnologija, kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in prostor).

Biotehniška fakulteta
Raziskovalna skupina za biologijo mikroorganizmov

Biokemija in molekularna biologija, mikrobiologija in imunologija, mikrobna biotehnologija. …
Mikrobna biotehnologija …

Biokemija in molekularna biologija, mikrobiologija in imunologija, mikrobna biotehnologija.

Mikrobna biotehnologija

Obišči
Področja aplikacije:

Varstvo živali in rastlin. Varstvo okolja.

Biotehniška fakulteta
Skupina za limnologijo

Celinski vodni ekosistemi, makroinvertebrati, onesnaževanje, biološke čistilne naprave, upravljanje z…
Ekosistemi. …

Celinski vodni ekosistemi, makroinvertebrati, onesnaževanje, biološke čistilne naprave, upravljanje z vodami.

Ekosistemi.

Obišči
Področja aplikacije:

Varstvo okolja.

Biotehniška fakulteta
Tehnologija lesa

Znanost o lesu, anatomija, biologija, fizika, mehanika lesa, fiziologija drevja,…
Lesarstvo. …

Znanost o lesu, anatomija, biologija, fizika, mehanika lesa, fiziologija drevja, dendrokronologija, dendroekologija, dendroklimatologija, arboristika, tropski gozd in les, sekundarne spremembe v lesu, odziv drevja na mehanske in polucijske poškodbe.

Lesarstvo.

Obišči
Področja aplikacije:

Lesna industrija. Obrtniki. Arhitekti, projektanti. Ministrstva (gospodarstvo, tehnologija, kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in prostor).

Biotehniška fakulteta
Skupina za eksperimentalno botaniko

Rastlinski genom, molekularne interakcije med rastlinami in mikrobi, sladkorna presnova…
Rastlinska fiziologija. Botanika. …

Rastlinski genom, molekularne interakcije med rastlinami in mikrobi, sladkorna presnova rastlin, molekularna filogenija.

Rastlinska fiziologija. Botanika.

Obišči
Področja aplikacije:

Kmetijstvo. Hortikultura. Sadjarstvo. Živilska industrija.

Biotehniška fakulteta
Mehanske obdelovalne tehnologije

Odrezavanje, lesnoobdelovalna orodja, lesnoobdelovalni strojni, stabilnost procesa odrezavanja, samovzbujevalna nihanj,…
Lesarstvo …

Odrezavanje, lesnoobdelovalna orodja, lesnoobdelovalni strojni, stabilnost procesa odrezavanja, samovzbujevalna nihanj, dinamika konstrukcije lesnoobdelovanih strojev in orodij, aktivno dušenje, kvaliteta obdelanih površin.

Lesarstvo

Obišči
Področja aplikacije:

Lesna industrija. Obrtniki. Arhitekti, projektanti. Ministrstva (gospodarstvo, tehnologija, kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in prostor).

Biotehniška fakulteta
Pohištvo

Površinska obdelava, testiranje pohištva. …
Gozd – gozdarstvo …

Površinska obdelava, testiranje pohištva.

Gozd – gozdarstvo

Obišči
Področja aplikacije:

Lesna industrija. Obrtniki. Arhitekti, projektanti.

Biotehniška fakulteta
Organizacija in ekonomika lesarstva

Ekonomika lesarstva, trženje, management proizvajanja, tržne raziskave, strateško planiranje, lokacijsko…
Gozd – gozdarstvo. Management. …

Ekonomika lesarstva, trženje, management proizvajanja, tržne raziskave, strateško planiranje, lokacijsko planiranje, ekonomika okolja.

Gozd – gozdarstvo. Management.

Obišči
Področja aplikacije:

Lesna industrija. Obrtniki. Arhitekti, projektanti. Ministrstva (gospodarstvo, tehnologija, kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in prostor).

Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. S klikom na “prilagodite nastavitve” lahko upravljate z njimi. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.

Prelistaj Vodnik po prenosu znanja na Univerzi v Ljubljani

Prelistaj